Tìm hiểu nước Đức - TIỀN HƯU TRÍ Ở ĐỨC

Ở nước Đức , ngoài tiền hưu trí cho người đủ tuổi về hưu . Mà còn có loại hưu trí đặc biệt dành cho những người mất khả năng lao động và người mất chồng/vợ.
Share it:

Ở nước Đức , ngoài tiền hưu trí cho người đủ tuổi về hưu . Mà còn có loại hưu trí đặc biệt dành cho những người mất khả năng lao động và người mất chồng/vợ.
Đó là Invalidenrente và Witwenrente.

Invalidenrente là loại hưu trí sớm dành cho những người bị mắc bệnh hiểm nghèo hay bị tai nạn lao động , không thể tiếp tục đi làm được nữa thì sẽ được lãnh loại hưu này . Tiền hưu non được lãnh cao hay thấp đều phụ thuộc vào thâm niên lao động và lương cao hay thấp.

Còn loại hưu trí thứ hai là dành cho cho người mất vợ/chồng , loại hưu trí này thường có giới hạn và ràng buộc Ví dụ như , phải kết hôn ít nhất một năm trở lên và người đã mất đó phải đóng 5 năm tiền bảo hiểm hưu trí ( Gesetzlichrentenversichert) hay đã về hưu .

Witwenrente đã có ít nhiều thay đổi vì người lãnh tiền này đa số còn đang lứa tuổi lao động , trong khi quỹ hưu trí không còn như trước , vì đất thì rộng mà người thì thưa , dân số ngày càng già đi mà trẻ con lại ít . Cho nên luật hưu trí đã ít nhiều thay đổi và đương nhiên Witwenrente cũng bị ảnh hưởng theo và tiền tuất giảm từ 60% xuống còn 55% .

Tuy nhiên , theo luật mới , tuy tiền tuất bị giảm , nhưng loại 60% vẫn được hưởng với điều kiện như sau : kết hôn trước năm 2002 hoặc sinh trước năm 1962 .

Tiền tuất được chia làm hai loại khác nhau , đó là loại lớn ( große Witwenrente ) loại nhỏ ( kleine Witwenrente)
Loại lớn là 60 hoặc 55% , còn loại nhỏ chỉ được 25% và chỉ được hai năm .

Có thể ví dụ như sau cho dễ hiểu :
@ Nếu chồng/ vợ mất , mà người ở lại khoảng 30 tuổi , không có con thì chỉ được tiền tuất nhỏ (25%)
@ Nếu người góa mà 35 tuổi , nhưng có con dưới 18 tuổi thì được lãnh tiền tuất lớn (55%)
@ Nếu người góa mà 45 tuổi và 7 tháng nhưng không có con , nếu kết hôn trước năm 2002 thì sẽ được tiền tuất cũ là 60% . Nếu không thì sẽ hưởng theo tiền tuất mới là 55% .
@ Nếu chồng/vợ mất mà người ở lại 45 tuổi và 3 tháng , không con thì vài tháng đầu sẽ được tiền tuất nhỏ (25%) .Khi đủ tháng tuổi theo luật định sẽ được lãnh tiền tuất lớn ( 60 hoặc 55%)


Ngoài ra, con cái của người đã mất sẽ được lãnh tiền mồ côi là 10% nếu mất cha hoặc mẹ ( Halbwaisenrente)
hoặc 20 % nếu mất cả cha lẫn mẹ ( Vollwaisenrente) . Số tiền này sẽ được lãnh tới 18 tuổi và chỉ kéo dài đến 27 tuổi nếu còn đang đi học hay đang học nghề .Riêng với trẻ tàn tật thì tiền tuất được lãnh không có giới hạn tuổi tác .

Cũng có vài điểm nên lưu ý về tiền này , tiền tuất nhỏ thì đương nhiên sau 2 năm thì sẽ ngưng , còn tiền tuất lớn cũng sẽ bị cắt nếu kết hôn trở lại . Còn nếu không sẽ được lãnh hết đời ( tiền tuất lớn ) .

Còn một điều nữa là chính phủ Đức sẽ trả cho người góa 3 tháng đầu đầy đủ theo lương hưu của người mất , sau 3 tháng sẽ trả theo % tùy thuộc vào tiền tuất lớn hay nhỏ của người đó .

Ví dụ như : nếu người vợ / chồng mất tháng 6.2016 , thì sẽ được trả đủ từ tháng 6 tới tháng 8 .2016 .
Share it:

Post A Comment:

0 comments: